Udbytte aktier med månedligt udbytte

Find udbytte aktier med månedligt udbytte, så du kan geninvestere hver måned.

Artikler

OBS: Jeg er ikke investeringsrådgiver og al information på denne side skal IKKE ses som anbefalinger, men inspiration. Al investering er behæftet med risiko. Der er ingen garantier for gevinst ved investering i udbytte aktier.

Der er et begrænset antal aktier der udbetaler månedligt udbytte, og de der gør operere ofte indenfor lignende brancher såsom ejendomssektoren, så du kan ikke få særlig meget risikospredning ved at investere i aktier med månedligt udbytte.

Det er i overvejende grad på det amerikanske børsmarked at man finder aktier med udbetaling af udbytte på månedsbasis, men du kan også finde europæiske og nordiske aktier med månedligt udbytte.

Danske aktier og månedligt udbytte

Det er begrænset hvor mange danske aktier der er, da vi er et relativt lille land, og derfor er det også begrænset hvor mange udbytte aktier vi har i Danmark.

Af de udbytte aktier der er børsnoteret i Danmark, er det de færreste der udbetaler udbytte mere end en gang årligt. Nogle danske virksomheder udbetaler udbytte kvartalsvis, men ingen gør det på månedsbasis.

Månedlige udbytte aktier

  • SBB B (SBB-B)
  • Realty Income (O)
  • Stag Industrial (STAG)

Skriv en kommentar