SBB (Samhällsbyggnadsbolaget) aktie – Udbytte historik

Artikler

OBS: Jeg er ikke investeringsrådgiver og al information på denne side skal IKKE ses som anbefalinger, men inspiration. Al investering er behæftet med risiko. Der er ingen garantier for gevinst ved investering i udbytte aktier.

SBB er et svensk ejendomsselskab eller en såkaldt REIT aktie. Det betyder at selskabets formål er at eje og drive forskellige typer ejendomme, og det forpligter sig til at udbetale størstedelen af deres overskud til aktionærerne som et udbytte.

SBB el. Samhällsbyggnadsbolaget har to aktier på den svenske børs:

  • SBB B – udbetaler udbytte månedligt
  • SBB D – udbetaler udbytte kvartalsvis

Der er mest handel i B-aktien, så det kan være en fordel at købe den aktie, da det så er nemmere at sælge den igen.

OBS: Selskabet er hårdt presset og har meget gæld, aktiekursen er styrtdykket i 2023 og har ikke udbetalt udbytte siden juni måned 2023. Fokus er på at sælge nogle af deres ejendomme og nedbringe deres gæld lige nu, det er uvist hvornår der igen bliver udbetalt udbytte.

SBB B udbytte betaling

SBB D udbytte betaling

SSB har en B og en D aktie, B-aktien betaler månedligt udbytte og D-aktien betaler kvartalsvis udbytte. Jeg har den fordi jeg gerne ville have en nordisk REIT i min portefølje, da REITs generelt giver et godt direkte afkast og en stabilitet til en udbytte portefølje. Jeg har handlet den på et tidspunkt hvor den svenske valutakurs var lav.

De har et bredt sortiment af lejemål og en god udbytte historik. Den er dog faldet en del efter de stigende renter i 2023, men det gør bare at jeg lige nu overvejer at samle flere af dem op.

Skriv en kommentar