REIT investering

Artikler

OBS: Jeg er ikke investeringsrådgiver og al information på denne side skal IKKE ses som anbefalinger, men inspiration. Al investering er behæftet med risiko. Der er ingen garantier for gevinst ved investering i udbytte aktier.

REIT står for Real Estate Investment Trust er udgør en særlig gruppe af selskaber på aktiemarkedet. Det særlige ved REITs er at de forpligter sig til at til at størstedelen af aktiverne og bruttoindkomsten i selskabet skal komme fra fast ejendom. Derudover skal største delen af overskuddet udloddes som udbytte til aktionærerne.

Det betyder at REIT aktier generelt er meget attraktive for dig der gerne vil have udbytte aktier med et højt direkte afkast. Personligt har jeg flere REIT aktier i min udbytte portefølje, men det er svært at diversificere indenfor REIT aktier, da der altid er tale om investering i fast ejendom.

Modsat andre ubytteaktier og aktier der som udgangspunkt ikke er udbyttegivende, så ser man også sjældent kraftige kursstigninger i REIT aktier, da de hele tiden udlodder deres overskud og selskabet derfor ikke bliver mere værd ligeså hurtigt. Over tid kan en REIT aktie sagtens stige og give et kursafkast.

Hvad er REITs?

REITs er selskaber der kan være børsnoteret (det er dem der er interessante for dig og mig), primært investeret i fast ejendom og har deres indtægt herfra, som udbetaler størstedelen af overskuddet som udbytte til dets aktionærer.

De typiske kriterier der definerer et REIT selskab er:

 • Ca. 75% af aktiver og bruttoindkomst skal henholdvis være investeret i fast ejendom og komme fra leje og salg af ejendomme.
 • Næsten al overskud skal udloddes som udbytte til aktionærerne, typisk er det omkring 90% af overskuddet.
 • Der skal være flere reelle ejere af et REIT selskab på ethvert givent tidspunkt, hvilket altid stiller krav om X antal aktionærer i selskabet.

Et REIT selskab er ikke nødvendigvis børsnoteret, men de børsnoterede REITs er nemmest tilgængelige for private investorer som dig og mig. Der findes også ikke-børsnoteret selskaber der fungerer som REITs og som er åbne for private investorer, de fleste af disse kræver en større investering på en gang.

Sidst men ikke mindst findes der private (lukkede) REIT selskaber, hvor investorerne er blevet inviteret til at deltage i investeringsselskabet.

Hvad er en REIT aktie?

En REIT aktie er et børsnoteret selskab, hvor du som privatinvestor kan åbne et aktiedepot og investere dine penge i et selskab der opfylder de krav der er listet herover.

En REIT-aktie sikre dig et højt direkte afkast, såfremt du sætter dine penge i en god overskudsgivende REIT-aktie. Til gengæld skal du ikke forvente den store kursgevinst.

Liste over REIT aktier

 • Pioneer Property Group
 • Iron Mountain REIT
 • Medical Properties Trust
 • Omega Healthcare Investors
 • PRO Real Estate Investment Trust Unit
 • Copenhagen Capital A/S
 • Jeudan
 • LEG Immobilien

Der findes et hav af REITs – Real Estate Investment Trust – og jeg har langt fra listet dem alle her. Dem du ser i listen herover er blot nogle af dem jeg selv har haft et kig på, men du kan finde et komplet overblik over REIT aktier her, hvor du både finder amerikanske REIT aktier, danske, nordiske og europæiske REITs.

Hvordan bliver REITs beskattet?

For dig som mindre privat investor bliver det beskattet ligesom anden aktieindkomst. Udbytte bliver beskattet med normal aktieskat og det samme gør kursgevinster/-tab.

Som med alle andre aktieinvesteringer og afkast herpå kan der dog være stor forskel på trækprocenten, men som udgangspunkt er trækprocenten som følger:

 • Aktiesparekonto: På den særlige aktiesparekonto kan du investere op til 106.600 kr. (2023 – beløbet bliver hævet lidt hvert år) og kune betale 17% i skat af dine udbytter og kursgevinster.
 • Aktiedepot: På et almindeligt aktiedepot skat du betale 27% i skat af de første 58.900 kr. (2023) og herefter 42% i skat.

Må man investere i REITs på sin aktiesparekonto?

Du må som udgangspunkt gerne investere i REITs på din aktiesparekonto, men der er nogle generelle krav til hvilke investeringer du må foretage på en sådan konto, så længe en REIT aktie overholder disse må du gerne havde den på din aktiesparekonto.

Her er hvad SKAT skriver på deres hjemmeside om værdipapirer du må eje på din aktiesparekonto:

På din aktiesparekonto, kan du investere i aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked eller multilaterale handelsfaciliteter og investeringsbeviser i minimumsbeskattede investeringsinstitutter, hvor mindst 50 % af aktiverne består af aktier.

Fra 1. januar 2020 kan du også investere i de aktiebaserede investeringsselskaber, som har registreret sig hos Skattestyrelsen. 

Det gælder dog kun, hvis:

 • De aktier og anparter, der står på listen, er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, eller
 • De investeringsbeviser, der står på listen, er omsættelige.

Hvis du ved en fejl køber aktiver, som ikke må indgå på aktiesparekontoen, så anses aktiverne for aldrig at have indgået på aktiesparekontoen. Aktiverne vil dermed blive taget ud af aktiesparekontoen med tilbagevirkende kraft fra erhvervelsestidspunktet, og anses for erhvervet uden for aktiesparekontoen. Konsekvensen er, at du skal oplyse gevinst og tab på disse aktiver på årsopgørelsen.

SKAT, https://skat.dk/data.aspx?oid=17119

Hver at bemærke i denne tekst fra skat, er at der ikke sker noget ved at lave en fejlinvestering i ikke-godkendte aktiver på aktiesparekontoen. De vil i dette tilfælde blot anses som aldrig have været på din aktiesparekonto. Det betyder selvfølgelig også at du skal betale alm. aktieskat på 17%/42%.

Skriv en kommentar