Udbytte aktier og SKAT – Hvad skal man betale i skat af udbytte?

Artikler

OBS: Jeg er ikke investeringsrådgiver og al information på denne side skal IKKE ses som anbefalinger, men inspiration. Al investering er behæftet med risiko. Der er ingen garantier for gevinst ved investering i udbytte aktier.

Jeg er hverken skatteekspert eller skatterådgiver, men i forbindelse med mine egne investeringer i udbytte, sætter jeg mig løbende ind i de eksisterende og nye skatteregler i forbindelse med udbytte.

I denne artikel har jeg forsøgt at samle et overblik over de ting du skal være opmærksom på, i forhold til skat af udbytte. Du kan blandt andet få svar på hvornår du skal betale skat af udbytte og hvor meget du skal betale i skat.

Hvor meget skal man betale i skat af aktieudbytte?

Aktieudbytte beskattes i privat regi, ligesom anden gevinst på aktieinvestering. Det betyder at du skal betale 27/42% i skat af det aktieudbytte du modtager. De fleste danske investeringsplatforme indberette dine tal til SKAT hvert år, så de kommer med på din årsopgørelse.

Men hvis du forventer at modtage en del udbytte i løbet af året, så kan det være en god idé at indtaste det på din forskudsopgørelse, så du undgår et skattesmæk når årsopgørelsen lander og måske er tvunget til at sælge ud af dine aktier for at kunne betale.

Al gevinst under beløbet herunder beskattes med 27% og gevinst ved aktieindkomst over beskattes med 42%. Har du en ægtefælle, er beløbet det dobbelte. Det kan være en fordel hvis en af jer har en gevinst på 78.000 i 2023 og den anden en gevinst på 20.000 kr. i 2023, så vil i samlet kun blive beskattet med 27%.

2023: 58.900 kr.

2024: 61.000 kr.

Denne grænse er også kendt som progressiongrænsen, og den stiger typisk en smule år til år. Du kan altid finde de aktuelle satser på skat.dk.

Udbytte aktier på aktiesparekontoen

I Danmark har vi det der hedder en aktiesparekonto, og her kan du også godt investere i udbytte aktier, og det udbytte du får bliver beskattet efter reglerne for aktiesparekontoen.

På en aktiesparekonto betaler man kun 17% i skat op til en vis grænse, hvorfor du bliver beskattet endnu mindre af dit udbytte når dine udbytte aktier er købt på din aktiesparekonto. Beløbsgrænsen på aktiesparekontoen er:

2023: 106.600 kr.

2024: 110.300 kr.

Du bør som privatperson altid starte med at investere gennem en aktiesparekonto, da den har de klart bedste skattevilkår.

Du skal dog være opmærksom på en ting, og det er at aktiesparekontoen beskattes efter lageprincippet (hvad fa’en betyder det?). Det betyder at du beskattes af den værdi depotet har ved årets udgang, uanset om du har realiseret din gevinst eller ej.

Der skal altså stå penge på din aktiesparekonto til at betale skat af den eventuelle værdistigning du har på depotet ved årets udløb. Har du ikke kontanter stående til skatten, skal du overfører det el. sælge ud af nogle af dine aktier.

Udbytteskat udenlandske aktier

En sidste ting du skal være opmærksom på som privatinvestor, er at man som udgangspunkt skal betale udbytteskat i det land selskabet er registreret i. Det skaber ikke problemer når du har aktier i danske selskaber, men har du tyske, amerikanske el. norske aktier, så kan du risikere at blive dobbeltbeskattet.

Der er en hel videnskab at lære alt om skat af udbytte fra udenlandske selskaber, men det korte af det lange er, at der som udgangspunkt bliver trukket en kildeskat på max. 15% før du modtager udbyttet på dit depot, hvorefter du beskattes i Danmark af resten af udbyttet med 2%/12%/27% alt efter om du står til at betale 17%/27%/42% i skat.

Det afhænger dog af hvem du har dit depot hos og selskabets tilhørsland. Nogle investeringsplatforme har aftaler med nogle lande om at der kun tilbageholdes de max. 15%. Men der er også lande hvor sådanne aftaler ikke foreligger, og så bliver du beskattet fuldt ud i kildelandet og senere også i Danmark.

Er det tilfældet, så skal du tilbagesøge skatten fra kildelandet ved at udfylde en formular. At gå igennem denne proces kan bedst betale sig hvis der er tale om et udbytte af en vis størrelse, da det kan være bøvlet og der kan gå lang tid før du får skatten refunderet.

Hvornår betaler man skat af aktieudbytte?

En ting er hvad du skal betale i udbytteskat, men hvornår skal du så betale det? Det er der flere måder at gøre på, men modtager du udbytte fra udenlandske aktier, så trækkes kildeskatten inden du modtager udbyttet på dit depot.

I Danmark betaler du først SKAT af dit udbytte, når SKAT er blevet oplyst om at du modtager udbytte. Det skal indberettes på din forskuds-/årsopgørelse før de kan se det.

Indberetter du dit forventet udbytte på din forskudsopgørelse, så vil du betale skat løbende igennem året.

Indberetter du ikke et forventet udbytte på din forskudsopgørelse, så vil du skulle betale al skatten når din årsopgørelse kommer.

Hvornår er udbytte skattefrit?

Det lyder dejligt med et skattefrit udbytte, men som privatinvestor er et udbytte aldrig skattefrit. Som tidligere nævnt kan du dog slippe med en lavere skattesats på en aktiesparekonto el. hvis gevinsten er under 61.000 (2024).

Investerer du gennem et holding selskab, så er historien en anden, men kun hvis du ejer mere end 10% i det selskab du er investeret i. Der skal altså nogle seriøse formuer til at modtage skattefrit udbytte på aktiemarkedet.

Skriv en kommentar